Corona

Content Zorg volgt de richtlijnen van de RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers.

We kijken steeds welke maatregelen nodig zijn om zoveel mogelijk begeleiding te blijven bieden en de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Content Zorg monitort actief de landelijke ontwikkelingen en de gezondheidssituatie van onze cliënten en medewerkers. In geval van griepverschijnselen handelen wij volgens de protocollen en nemen de benodigde maatregelen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Coronavirus? Kijkt u dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.