Dit is Content Zorg

Content Zorg is een kleinschalige organisatie in Doetinchem, opgericht in 2011 door Ramon Geerdink. Wij bieden ambulante begeleiding aan jongvolwassenen (20-35 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking, gedragsstoornis, psychische of psychosociale problemen geïndiceerd vanuit de WMO of Wlz.

Cliënten bepalen zelf hoe zij hun leven voortzetten

Dat ligt ten grondslag aan Content Zorg en is tevens onze missie. Wij zorgen ervoor dat de omgeving van de cliënt zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen ideeën en mogelijkheden. Wij bieden persoonlijke ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt altijd het uitgangspunt vormen.

De cliënt heeft de regie over zijn of haar leven

Onze cliënt is de opdrachtgever, neemt zelf de verantwoording en heeft zelf de regie over zijn of haar leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk. In samenspraak met familie en relaties geven wij hierbij ondersteuning. Door alle partijen te betrekken, komen we samen tot begeleiding en zorg op maat.

De kernwaarden van Content Zorg

Wij werken op basis van gelijkwaardigheid en met persoonlijke aandacht voor onze cliënten. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor hen en door het dagelijkse contact met de begeleiders weten wij ook wat er speelt bij onze cliënten. In het verlengde van onze missie en visie komen deze vier kernwaarden in onze begeleiding naar voren:

 • Vrijheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Verbondenheid
 • Zelfredzaamheid

Dit bieden wij

Afhankelijk van de hulpvraag, bieden wij cliënten ondersteuning op het gebied van:

 • geestelijke/lichamelijke gezondheid;
 • financiën/administratie;
 • opbouwen/verstevigen sociaal netwerk;
 • dag- en vrijetijdsbesteding;
 • hulp bij het huishouden;
 • zoeken van werk of studie.

Contra-indicaties:

 • zedendelinquenten;
 • harddrugsverslaafden.

Kwaliteit

Om de best mogelijke zorg te blijven bieden, werken wij continu aan onze kwaliteit.

HKZ certificering:
Sinds maart 2018 beschikken wij over het HKZ-certificaat. Deze certificering laat zien dat we:

 • de zaken intern goed op orde hebben;
 • onze cliënten centraal staan;
 • we voortdurend en systematisch werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

WTZi toelating:
In de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) staan de eisen vermeld voor zorginstellingen die zorg willen aanbieden op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Content Zorg is een erkende WTZi instelling, wat opgesteld staat in een officiële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor meer informatie kijk op www.wtzi.nl.

Klacht?

Ondanks onze inspanningen blijft het mogelijk dat onze manier van werken niet naar tevredenheid is. Hulpverlening blijft natuurlijk mensenwerk. Als je op- of aanmerkingen hebt, kunnen deze altijd met de begeleiders besproken worden. Samen proberen we een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat we er samen niet uitkomen, dan kan de externe klachtenregeling bij Klacht Portaal Zorg je wellicht verder helpen. Op de website www.klachtenportaalzorg.nl kun je meer informatie hierover vinden.