Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden over de geleverde zorg of begeleiding, dan horen wij dit graag en gaan
hierover graag met je in gesprek. Wij doen ons best om je klacht naar ieders tevredenheid
op te lossen.


Je kan een eventuele klacht eerst met je persoonlijk begeleider bespreken en is het
misschien al samen opgelost. Wil je dit liever niet met je persoonlijk begeleider bespreken,
dan kan je dit wellicht met een andere begeleider bespreken of als je het liever met een
onafhankelijk persoon bespreekt, kan je contact opnemen met onze
clientvertrouwenspersoon.


Mochten we er samen niet uit kunnen komen, kan je terecht bij Klachtenportaal Zorg
(www.klachtenportaalzorg.nl). Wij zijn bij deze organisatie aangesloten. Daar is een
onafhankelijke klachtenfunctionaris waar je kosteloos advies kan vragen rondom het
indienen van je klacht.


Link naar klachtenformulier (pdf) en klachten procedure (pdf)