ZORG EN BEGELEIDING VOOR VETERANEN DOOR VETERANEN

Van verschillende kanten kregen wij signalen dat veteranen met PTSS vaak niet de zorg of begeleiding ontvangen die ze nodig hebben en waar zij ook behoefte aan hebben. Veteranenzorg door Content Zorg is ontstaan vanuit verschillende partijen die betrokkenheid voelen bij veteranen. Wij willen veteranen de begeleiding en zorg bieden waar ZIJ behoefte aan hebben en volgens ons ook recht op hebben. Zij staan, en hebben dag en nacht klaar gestaan voor de medemens op diverse plekken over de hele wereld. De visie van Content Zorg is dat we de veteranen met PTSS nu niet aan hun lot over kunnen laten. Wij pakken ze bij de hand en gaan als buddy het leven voor hen weer zo aangenaam mogelijk maken. 

 

Buddy's gewijs

 

Binnen Content Zorg werken we in 4 fases:

Oriëntatiefase:

In deze fase zullen de coaches op een ongedwongen en laagdrempelige wijze contact zoeken met de veteranen. De gedachte is om vooral niet uit te stralen dat er geen hulpverlener voor de deur staat, maar een buddy (met een hulpverlenersachtergrond) die een handreiking doet, met als doel een ingang te krijgen en vooral ook vertrouwen te winnen.

In deze fase zullen de coaches een aantal zaken rondom de veteraan in kaart brengen. Denk hierbij aan het verzamelen van info rondom de veteraan; wat is zijn/haar hulpvraag, risico inventarisatie, sociale netwerk, het opmaken van een signaleringsplan, zijn er schulden etc.

Activeringsfase:

In deze fase zullen de coaches de veteranen op een gefaseerde en laagdrempelige wijze activeren. Denk hierbij aan het oppakken van activiteiten welke nodig zijn om op langer termijn zelfstandig te kunnen functioneren. In deze fase kunt u ook denken aan het toewerken naar arbeidsfitheid.

(re)Socialisatiefase:

In de deze fase worden de veteranen klaargestoomd om op een voor hun veilige wijze (weer) onder de mensen te komen. Denk hierbij aan (samen) boodschappen doen, (samen) instanties benaderen, (samen) sporten, (samen) kijken naar een passende dagbesteding etc.

Stabiliseringsfase:

Het doel in deze fase is om de kans op een terugval zoveel als mogelijk te verkleinen. De coaches zullen de veteranen d.m.v. inzicht gevende gesprekken de veteranen voorzien van tools welke nodig zijn om de kans op een terugval te verkleinen. De coaches zullen gedurende de coaching 24/7 nabijheid bieden. In deze fase is het van belang om over de schouders van de veteraan mee te kijken (monitoren).

 

SAMEN STAAN WE STERK


Werkwijze:

Wij, als oud militairen, vinden dat het belangrijk om te luisteren naar de veteranen en te horen waar zij zorg, behoefte en ondersteuning bij nodig hebben in het dagelijks leven. Naast het verlenen van de juiste zorg en begeleiding kijken we ook mee of alles binnen het sociale netwerk goed loopt. Familie, vrienden en gezin zijn belangrijke factoren binnen het leven van een veteraan. Verder gaan we samen met de veteraan op pad naar gesprekken en alle zaken die verder buitenshuis geregeld moeten worden.

Wanneer je als veteraan besluit de begeleiding van Content Zorg te willen ontvangen, zal er allereerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek zal bij jou thuis plaatsvinden en kan zowel overdag als in de avonduren gepland worden. In dit gesprek wordt bekeken waarvoor je begeleiding en ondersteuning wilt ontvangen en wanneer je dit zou willen ontvangen. Ons doel is de begeleiding zo snel mogelijk op te starten. Er zijn dan ook geen wachtlijsten en na een eerst kennismaking en een duidelijke invulling van de gewenste begeleiding, kan deze dan ook direct beginnen.

De zorg en begeleiding die Content Zorg biedt, bestaat uit diverse vormen. Hierbij kun je denken aan begeleiding bij het bijhouden van de administratie, het verrichten van huishoudelijke taken zoals schoonmaken, koken en boodschappen doen en het voorbereiden van gesprekken met diverse instanties en tevens het gezamenlijk voeren van gesprekken met instanties.

De begeleiding wordt volledig op jou afgestemd en kan variëren van slechts één keer per week, enkele uren per week tot een zeer intensieve begeleiding van meerder keren per week. In overleg met je begeleider kun je een invulling geven aan de begeleiding zodat je de begeleiding ontvangt waar jij je prettig bij voelt.