wachtlijst

Als je je aanmeldt bij Content Zorg, plannen wij binnen 5 werkdagen een oriënterend kennismakingsgesprek in. In dit gesprek worden de mogelijkheden voor wat betreft zorg en ondersteuning besproken. Mochten wij samen besluiten dat je ondersteuning gaat ontvangen van Content Zorg, dan willen wij het liefst zo snel mogelijk starten, maar soms is er een wachttijd.

Op dit moment is er een wachtlijst voor zowel de ambulante begeleiding als ook voor zorg inclusief wonen. Er zal per individu bekeken worden wat de wachttijd is en in overleg zullen de mogelijkheden besproken worden om te kijken wat er in tussentijd al wel mogelijk is in afwachting van de definitieve ondersteuning.