Werkwijze

Vooropgesteld staat dat ieder mens op een andere manier geholpen wil worden. Jij hebt de regie over je eigen leven. Content Zorg biedt hierbij de helpende hand en geeft in overleg de juiste richting.

Zorgindicatie

Om voor de begeleiding en hulp van Content Zorg in aanmerking te komen, is een indicatie nodig vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Mocht je nog geen indicatie hebben, neem dan eerst contact op met de gemeente waar je woont. Zij onderzoeken samen met jou voor welke hulp je een indicatie krijgt. Heb je hier hulp of ondersteuning bij nodig, dan kan je hiervoor contact met ons opnemen.

Begeleidingsplan

Samen met jou wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin o.a. persoonlijke doelen worden opgesteld. Waar wil je aan werken? Wat wil je bereiken? Wie kan jou daar het best mee helpen? Dit begeleidingsplan wordt (half)jaarlijks geëvalueerd, de persoonlijke doelen worden maandelijks besproken en daar waar nodig bijgesteld.

Begeleidingsmomenten

De begeleidingsmomenten kunnen thuis plaatsvinden, maar de begeleider kan ook meegaan als je een belangrijke afspraak hebt met een instantie. Heb je hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? Ook deze momenten stemmen we samen af.

Hoe gaan we met elkaar om?

Iedereen heeft het recht zelf keuzes te maken. Deze vrijheid staat dus ook in alle zorg- en dienstverlening van Content Zorg voorop. Binnen Content Zorg is iedereen gelijk: er wordt geen onderscheid gemaakt. We gaan op een respectvolle manier met jou, maar ook met onze collega’s om. Deze vier waarden vinden wij heel belangrijk in de omgang met elkaar:

  • Vrijheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Verbondenheid
  • Zelfredzaamheid

Sport & bewegen

Sporten geeft extra energie: je verlegt je grenzen en maakt je weerbaarder. Hierdoor krijg je meer energie om de zaken in je dagelijkse leven op te pakken. Samen sporten en bewegen is gezond, maar ook nog eens gezellig! Bij sporten kun je denken aan een training in de sportschool of zwemmen, maar ook aan een wandeling door het bos.

Spreekt deze werkwijze jou aan? Een gesprek met Content Zorg is altijd vrijblijvend. Je mag altijd bellen, mailen of langskomen.

Governance Code

Wij werken volgens de geldende Goverance Code. 
Voor informatie verwijzen wij naar de pdf.

Branchevereniging

Wij zijn aangesloten bij branche vereniging Sociaal Werk Nederland.